Vyhláška č. 456/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-456
Částka 169/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 31.12.2001
Zrušeno k 01.09.2005 (273/2005 Sb.)
Minulé znění 31.12.2001 - 31.08.2005

456

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 10. prosince 2001

o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Ministerstvo financí stanoví podle § 18 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb. a zákona č. 340/2000 Sb.:


§ 1

(1) Výroční finanční zprávu předkládá politická strana a politické hnutí Poslanecké sněmovně na předepsaném formuláři s přílohami.

(2) Vzor formuláře je uveden v příloze této vyhlášky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 456/2001 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Je zrušen předpisem
273/2005 Sb. Vyhláška o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně
Je odkazován z
273/2005 Sb. Vyhláška o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně
504/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty
456/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Odkazuje na
456/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.12.2001 - 31.08.2005
0. 31.12.2001 Vyhlášené znění