Ústavní zákon č. 448/2001 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-448
Částka 168/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Aktuální znění 01.01.2002

448

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 27. listopadu 2001,

kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb.

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:


Čl. I

V čl. 98 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, odstavec 1 zní:

"(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.".


Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Souvislosti

Mění
1/1993 Sb. Ústava České republiky
Odkazuje na
1/1993 Sb. Ústava České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2002 Aktuální znění (exportováno 25.01.2021 18:36)
0. 31.12.2001 Vyhlášené znění