Vyhláška č. 422/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody chráněné krajinné oblasti Šumava

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-422
Částka 158/2001
Platnost od 30.11.2001
Účinnost od 30.11.2001
Aktuální znění 30.11.2001

422

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 21. listopadu 2001

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Šumava

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví zóny ochrany přírody (dále jen "zóny") na území Chráněné krajinné oblasti Šumava.1)

§ 2

Vymezení zón

(1) Území Chráněné krajinné oblasti Šumava se člení na I. zónu, II. zónu, III. zónu a IV. zónu.

(2) Mapové podklady v měřítku 1 : 10 000, na kterých jsou zóny zakresleny, jsou uloženy na Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava se sídlem ve Vimperku a v ústředním seznamu ochrany přírody (§ 42 odst. 2 zákona). Mapové podklady v měřítku 1 : 25 000, na kterých jsou zóny zakresleny, jsou uloženy na Ministerstvu životního prostředí v Praze a na obecních úřadech obcí, jejichž území zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Šumava.

(3) Mapové podklady, na kterých jsou zóny zakresleny, jsou v měřítku 1 : 100 000 přílohou této vyhlášky.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.


Příloha k vyhlášce č. 422/2001 Sb.

Zóny Chráněné krajinné oblasti Šumava

Zóny Chráněné krajinné oblasti Šumava

Zóny Chráněné krajinné oblasti Šumava

Zóny Chráněné krajinné oblasti Šumava

Zóny Chráněné krajinné oblasti Šumava

Zóny Chráněné krajinné oblasti Šumava

Zóny Chráněné krajinné oblasti Šumava

Zóny Chráněné krajinné oblasti Šumava

Poznámky pod čarou

1) Výnos Ministerstva kultury ČSR č.j. 53855/1963, ve znění výnosu č.j. 5954/1975.

Souvislosti

Provádí předpis
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
Je odkazován z
422/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody chráněné krajinné oblasti Šumava
Odkazuje na
422/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody chráněné krajinné oblasti Šumava
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.11.2001 Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 17:45)
0. 30.11.2001 Vyhlášené znění