Vyhláška č. 364/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-364
Částka 137/2001
Platnost od 10.10.2001
Účinnost od 10.10.2001
Aktuální znění 10.10.2001

364

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 1. října 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., a podle § 3 odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech):


Čl. I

V příloze v části III bod 22 zní:

„22.Hevlín - Laa an der Thayavssp, c, m, oa, b,00.00-24.00
n/do 6 t celkové hmotnostiPo-Pá 04.00-22.00
So 06.00-14.00
Ne a svátek 14.00-22.00“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Gross v. r.

Souvislosti

Mění
192/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se vydává seznam hraničních přechodů
Odkazuje na
192/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se vydává seznam hraničních přechodů
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.10.2001 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 22:10)
0. 10.10.2001 Vyhlášené znění