Nález č. 270/2001 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov ze dne 19. 6. 2000 o zabezpečení veřejného pořádku ve městě

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-270
Částka 103/2001
Platnost od 27.07.2001
Účinnost od 27.07.2001
Judikát Pl. ÚS 1/01
Aktuální znění 27.07.2001

270

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 11. července 2001 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu v Kladně na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov ze dne 19. 6. 2000 o zabezpečení veřejného pořádku ve městě
takto:


Obecně závazná vyhláška města Stochov ze dne 19. 6. 2000 o zabezpečení veřejného pořádku ve městě se dnem uveřejnění nálezu ve Sbírce zákonů zrušuje.


Předseda Ústavního soudu:

JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.07.2001 Aktuální znění (exportováno 28.10.2020 01:16)
0. 27.07.2001 Vyhlášené znění