Vyhláška č. 230/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-230
Částka 86/2001
Platnost od 29.06.2001
Účinnost od 29.06.2001
Aktuální znění 29.06.2001

230

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 27. června 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

V příloze č. 1 ve sloupci "Okres" v bodě č. 34 Louny se ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 1 nahrazuje slovo "Blatno" slovem "Lubenec" a v bodě 7 se nahrazuje slovo "Liběšice" slovem "Tuchořice".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Gross v. r.

Souvislosti

Mění
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
Odkazuje na
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.06.2001 Aktuální znění (exportováno 26.11.2020 13:59)
0. 29.06.2001 Vyhlášené znění