Sdělení č. r1/c44/2000 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 30/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-c44-r1
Částka 44/2000
Platnost od 02.06.2000
Účinnost od 02.06.2000
Aktuální znění 02.06.2000

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskových chyb v zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

V části první čl. I v úvodní větě mají místo slov "zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 18/2000 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:" správně být slova "zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:";

v části první čl. I bodu 314 v § 235h odst. 1 mají místo slov "nebude právní moci" správně být slova "nabude právní moci".

Souvislosti

Mění
30/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Odkazuje na
30/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
27/2000 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
18/2000 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv
2/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 248 odst. 2 písm. e) OSŘ
360/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
99/1963 Sb. Občanský soudní řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 02.06.2000 Aktuální znění (exportováno 11.04.2021 06:50)
0. 02.06.2000 Vyhlášené znění