Oznámení č. o20/c40/2000 Sb.20. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-c40-o20
Částka 40/2000
Platnost od 18.05.2000
Vyhlášené znění 18.05.2000

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

20

Ministerstvo práce a sociálních věcí

oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena od 1. 4. 2000 do 30. 4. 2000 tato kolektivní smlouva vyššího stupně:

Vyšší kolektivní smlouva na roky 2000 - 2002 (ze dne 27. 3. 2000 na období do 1. 1. 2000 do 31. 12. 2002 s výjimkou části 4. Sociální oblast a části 5. Mzdová oblast, které jsou účinné od 1. 4. 2000 do 31. 3. 2001) uzavřená

mezi

Svazem zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky,

Sdružením dopravních podniků v České republice

a

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy, sekce MHD + VSD.

Souvislosti

Provádí předpis
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
Odkazuje na
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 18.05.2000 Vyhlášené znění