Opatření č. o15/c27/2000 Sb.Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-c27-o15
Částka 27/2000
Platnost od 31.03.2000
Účinnost od 01.04.2000
Zrušeno k 01.01.2002 (o51/c173/2001 Sb.)
Minulé znění 01.04.2000 - 31.12.2001

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

15

OPATŘENÍ

Ministerstva financí

ze dne 28. března 2000, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:


Článek 1

Způsob uvádění údajů do odstavce 33 písemného celního prohlášení,1) kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu, stanovený v příloze č. 17 k vyhlášce č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb., se mění takto:

1. Zboží uvedené ve 4. sloupci části A přílohy k tomuto opatření (dále jen "část A") a označené kódem celního sazebníku uvedeným v 1. sloupci části A se označuje doplňkovým kódem uvedeným ve 2. sloupci části A.

2. Zboží uvedené ve 4. sloupci části B přílohy k tomuto opatření (dále jen "část B") a označené kódem celního sazebníku uvedeným v 1. sloupci části B se označuje doplňkovým kódem uvedeným ve 2. sloupci části B.

3. Doplňkové kódy uvedené ve 2. sloupci části C přílohy k tomuto opatření (dále jen "část C") stanovené pro zboží uvedené ve 4. sloupci části C označené kódem celního sazebníku uvedeným v 1. sloupci části C se zrušují.


Článek 2

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.


Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb.


Příloha

Část A

Nové doplňkové kódy

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
0510 00 0091UNSŽlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované
0510 00 0099UNSOstatní

Nápoje, lihoviny a ocet

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2204 10 1110LTRObsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2204 10 1190LTROstatní
2204 10 1911LTRVyrobené řízeným druhotným kvašením vín nebo moštů, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak nejméně 0,3 MPa obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2204 10 1912LTRVyrobené řízeným druhotným kvašením vín nebo moštů, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak nejméně 0,3 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2204 10 1991LTRDosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2204 10 1992LTRDosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2204 21 1010LTRObsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2204 21 1090LTROstatní
2204 29 1010LTRObsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2204 29 1090LTROstatní
2205 10 9010LTRObsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2205 10 9090LTROstatní
2205 90 9010LTRObsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2205 90 9090LTROstatní
2206 00 1001LTRObsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2206 00 3101LTRObsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2206 00 3901LTRObsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2206 00 5101LTRObsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2206 00 5901LTRObsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2206 00 5930LTR Směsi piva s nealkoholickými nápoji
2206 00 8101LTRObsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2206 00 8901LTRObsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2206 00 8930LTRSměsi piva s nealkoholickými nápoji

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2710 00 7411TNNTěžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 00 7412TNNTěžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb s viskozitou větší než 10×10-6m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90×10-6m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 00 7611TNNTěžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 00 7612TNNTěžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb s viskozitou větši než 10×10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90×10-6m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 00 7711TNNTěžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 00 7712TNNTěžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb s viskozitou větší než 10×10-6m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90×10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 00 7811TNNTěžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 00 7812TNNTěžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb s viskozitou větší než 10×10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90×10-6 m.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2844 40 1010UNSPoužívané v lékařství (radiofarmaka)
2844 40 1090UNSOstatní
2844 40 2010UNSPoužívané v lékařství (radiofarmaka)
2844 40 2090UNSOstatní
2844 40 3010UNSPoužívané v lékařství (radiofarmaka)
2844 40 3090UNSOstatní
2844 40 8010UNSPoužívané v lékařství (radiofarmaka)
2844 40 8090UNSOstatní

Organické chemikálie

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2922 42 0010UNSKyselina glutamová
2922 42 0020UNSMonohydrát L glutamanu monosodného (MSG)
2922 42 0090UNSOstatní soli kyseliny glutamové
2924 29 9014UNSAspartam

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
3304 91 0010UNSOchranné přípravky pro stomiky ve formě pudru
3304 91 0090UNSOstatní
3304 99 0010UNSOchranné přípravky pro stomiky ve formě krému, masti, gelu nebo podobné konzistenci
3304 99 0090UNSOstatní
3307 90 0010UNSOchranné prostředky pro stomiky ve formě papíru, vaty, plsti nebo netkané textilie impregnované, natřené nebo pokryté ochranným prostředkem
3307 90 0090UNSOstatní

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čistící prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, leštící a cídící přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, "dentální vosky" a dentální přípravky na bázi sádry

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
3401 11 0010UNSOdstraňovače náplastí a ochranných přípravků pro stomiky na bázi mýdla nebo ve formě papíru, vaty, plsti nebo netkané textilie natřené nebo pokryté mýdlem nebo detergentem
3401 11 0090UNSOstatní
3402 20 1010UNSOdstraňovače náplastí a ochranných přípravků pro stomiky na bázi povrchově aktivních látek
3402 20 1090UNSOstatní
3407 00 0020UNSModelovací pasty (pouze upravené pro použití v zubním lékařství), přípravky známé jako dentální vosk nebo zubní otiskovací směsi, v sadách, v balení pro drobný prodej nebo v tabulkách, ve tvaru podkov, tyčinek nebo v podobných tvarech; jiné přípravky používané v zubním lékařství na bázi sádry (kalcinované sádry nebo síranu vápenatého)
3407 00 0080UNSOstatní

Různé chemické výrobky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
3824 90 9521UNSSměsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 písm. c), d) a e) zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb. určené jako palivo pro vznětové motory s metylestery řepkového oleje, přičemž podíl metylesteru řepkového oleje musí činit buď více než 30% hmotnostních nebo nejvíce 5% hmotnostních všech látek ve směsi obsažených
3824 90 9522UNSSměsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb. s látkami v odstavcích 1 a 2 neuvedenými určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, s výjimkou směsí obsahujících benzin a směsí vzniklých podle odstavce 6
3824 90 9523UNSSměsi vyrobené z látky neuvedené v § 19 odstavci 1 zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č.22/2000 Sb. a z metylesterů kyselin obsažených v různých tucích a olejích uvedených v kapitole 15 celního sazebníku, které jsou účelem použití rovnocenné palivu a mazivu uvedenému v § 19 odstavci 1

Plasty a výrobky z nich

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
3920 99 5510UNSFoliový materiál z polyvinylalkoholu
3920 99 5590UNSOstatní
3920 99 5910UNSFoliový materiál z polyvinylalkoholu
3920 99 5990UNSOstatní
3924 90 1910UNSKolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků
3924 90 1990UNSOstatní
3924 90 9010UNSKolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků
3924 90 9090UNSOstatní
3926 90 9120UNSKolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků, jejich části a součásti a další výrobky z plastů pro stomiky
3926 90 9920UNSKolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků, jejich části a součásti a další výrobky z plastů pro stomiky

Kaučuk a výrobky z něj

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
4006 90 0010UNSOchranné kaučukové destičky pro potřeby stomiků určené k vyplňování tělesných prohlubní nebo pooperačních jizev
4006 90 0090UNSOstatní
4015 19 9010NPRVyšetřovací
4015 19 9090NPROstatní

Papír, kartón nebo lepenka; výrobky z papírenských vláknin, kartónu nebo lepenky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
4802 60 1120UNSBraille papír
4802 60 1920UNSBraille papír
4805 60 1020UNSBraille papír
4805 60 2020UNSBraille papír
4805 60 4020UNSBraille papír
4805 70 1120UNSBraille papír
4805 70 1920UNSBraille papír
4805 80 1120UNSBraille papír
4805 80 1920UNSBraille papír
4823 59 1020UNSBraille papír

Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
6115 11 0010UNSPunčochové kalhoty na křečové žíly
6115 11 0090UNSOstatní
6115 120010UNSPunčochové kalhoty na křečové žíly
6115 12 0090UNSOstatní
6115 190010UNSPunčochové kalhoty na křečové žíly
6115 190090UNSOstatní
611520 1910UNSPunčochy na křečové žíly
611520 1990UNSOstatní
6115 20 9010UNSPunčochy na křečové žíly
6115 20 9090UNSOstatní
6115 91 0010UNSPunčochy na křečové žíly
6115 91 0090UNSOstatní
6115 92 0010UNSPunčochy na křečové žíly
6115 92 0090UNSOstatní

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
6212 90 0010UNSZdravotní podpůrné a nápravní bandáže určené k prevenci či léčbě poranění kloubů, páteře nebo jiných částí těla
6212 90 0090UNSOstatní
6217 10 0010UNSZdravotní podpůrné a nápravní bandáže určené k prevenci či léčbě poranění kloubů, páteře nebo jiných částí těla
6217 10 0090UNSOstatní

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
6403 51 1110NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 51 1190NPROstatní
6403 51 1510NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 51 1590NPROstatní
6403 51 1910NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 51 1990NPROstatní
6403 51 9110NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 51 9190NPROstatní
6403 51 9510NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 51 9590NPROstatní
6403 51 9910NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 51 9990NPROstatní
6403 59 9110NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 59 9190NPROstatní
6403 59 9510NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 59 9590NPROstatní
6403 59 9910NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 59 9990NPROstatní
6403 91 1110NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 91 1190NPROstatní
6403 91 1310NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 91 1390NPROstatní
6403 91 1610NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 91 1690NPROstatní
6403 91 1810NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 91 1890NPROstatní
6403 91 9110NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 91 9190NPROstatní
6403 91 9310NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 91 9390NPROstatní
6403 91 9610NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 91 9690NPROstatní
6403 91 9810NPRZdravotní obuv (dia obuv)
6403 91 9890NPROstatní

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
8418 69 9910NARTepelná čerpadla jiná než absorpční
8418 69 9990NAROstatní
8423 10 9010NAROsobní váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
8423 10 9090NAROstatní
8428 90 1010NARŠikmá schodišťová plošina pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku
8428 90 1090NAROstatní
8428 90 9810NARŠikmá schodišťová plošina pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku
8428 90 9890NAROstatní
8471 60 5010NARPro nevidomé a částečně vidící osoby
8471 60 5090NAROstatní
8471 60 9010NARPro zpracování hmatového písma
8471 60 9090NAROstatní
8471 80 0010NARZařízení speciálně určená pro nevidomé a částečně vidící osoby
8471 80 0090NAROstatní

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
8517 11 0010NARPsací telefony pro neslyšící osoby
8517 11 0090NAROstatní
8517 19 1010NARVideotelefony pro neslyšící osoby
8517 191090NAROstatní
8518 40 9110NARIndividuální nízkofrekvenční zesilovače pro nedoslýchavé osoby, nízkofrekvenční zesilovače pro indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby, indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby
8518 40 9190NAROstatní
8528 21 1610NARZvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
8528 21 1690NAROstatní
8528 21 1810NARZvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
8528 21 1890NAROstatní
8528 22 0010NARZvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
8528 22 0090NAROstatní
8539 39 0010NAROstatní výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené
8539 39 0090NAROstatní

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
8715 00 1010NARKočárky speciálně konstruované pro těžce postižené děti
8715 00 1090NAROstatní
8715 00 9010NARČásti a součásti kočárků speciálně konstruovaných pro těžce postižené děti
8715 00 9090NAROstatní

Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
9019 10 9010NARMasážní přístroje jiné než elektrické vibrační masážní strojky
9019 10 9020NARPsychotechnické přístroje
9019 10 9030NARPřístroje pro mechanoterapii
9022 90 1010UNSPro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely
9022 90 1090UNSOstatní
9022 90 9010UNSPro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely
9022 90 9090UNSOstatní
9025 19 9110NARLékařské teploměry a teploměry s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečné vidící osoby
9025 19 9190NAROstatní
9025 19 9910NARLékařské teploměry a teploměry s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
9025 19 9990NAROstatní
9026 10 1010NARPrůtokoměry
9026 10 1090NAROstatní

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
9102 11 0010NARHodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9102 11 0090NAROstatní
9102 12 0010NARHodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9102 12 0090NAROstatní
9102 19 0010NARHodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9102 19 0090NAROstatní
9102 21 0010NARHodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9102 21 0090NAROstatní
9102 29 0010NARHodinky pro nevidomé a částečné vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9102 29 0090NAROstatní
9102 91 0010NARHodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9102 91 0090NAROstatní
9103 10 0010NARVibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
9103 10 0090NAROstatní

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a čalouněné výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená nebo nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
9401 20 0010NARDětské sedačky do automobilů
9401 20 0090NAROstatní

Část B

Doplňkové kódy s novým textem a původním označením

Nápoje, lihoviny a ocet

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2206 00 1010LTRVyrobené řízeným druhotným kvašením vín nebo moštů, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak nejméně 0,3 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 1020LTRDosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 1030LTRDesertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 1090LTROstatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 3110LTRVyrobené řízeným druhotným kvašením vín nebo moštů, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak nejméně 0,3 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 3120LTRDosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 3130LTRDesertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 3140LTRCidry a perry podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C dosahují přetlak větší než 0,3 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 3160LTRCidry a perry podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším než 7% objemových a nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 3190LTROstatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 3910LTRVyrobené řízeným druhotným kvašením vín nebo moštů, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak nejméně 0,3 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 3920LTRDosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 3930LTRDesertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 3990LTROstatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 5110LTRDesertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 5120LTRDosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 5140LTRCidry a perry podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C dosahují přetlak větší než 0,3 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 5160LTRCidry a perry podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším než 7% objemových a nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 5190LTROstatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 5910LTRDesertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 5920LTRDosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 5990LTROstatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 8110LTRDesertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 8120LTRDosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 8140LTRCidry a perry podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C dosahují přetlak větší než 0,3 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 8160LTRCidry a perry podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším než 7% objemových a nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 8190LTROstatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 8910LTROstatní desertní a desertní kořeněná vína, t.j. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu nebo vinného destilátu, případně koření s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 8920LTROstatní dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu
2206 00 8990LTROstatní vyrobené alkoholovým kvašením s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových alkoholu

Tabák a vyrobené tabákové náhražky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2403 10 1021KGNLulkový nebo dýmkový tabák
2403 10 9021KGNOstatní lulkový nebo dýmkový tabák
2403 91 0021KGNLulkový nebo dýmkový tabák homogenizovaný nebo rekonstituovaný

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2710 00 5910TNNStřední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm.c) zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb.
2710 00 5920TNNStřední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 00 6630TNNPlynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 00 6651TNNPlynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst.2 písm. c) zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb.
2710 00 6730TNNPlynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 00 6751TNNPlynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst.2 písm. c) zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb.
2710 00 6830TNNPlynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 00 6851TNNPlynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst.2 písm. c) zákona 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 22/2000 Sb.
2711 11 0010TNNZemní plyn používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů
2711 12 1910TNNPropan používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů
2711 12 9410TNNPropan o čistotě převyšující 90% avšak menší než 99% určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů používaný jako pohonná hmota
2711 12 9711TNNSměsi propanu a butanu s obsahem převyšujícím 50%, ale nepřevyšujícím 70% propanu, používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 12 9719TNNOstatní směsi propanu používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 139110TNNButan používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů
2711 13 9711TNNSměsi butanu a propanu s obsahem převyšujícím 50%, ale nepřevyšujícím 65% butanu, používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 13 9719TNNOstatní směsi butanu používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 14 0010TNNEthylen, propylen, butylen a butadien používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 19 0010TNNOstatní zkapalněné plyny používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 21 0010MTQZemní plyn stlačený používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů
2711 29 0010MTQOstatní plyny stlačené používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k Drodeii nebo Doužívané Dro Dohoň motorů

Plasty a výrobky z nich

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
3914 00 0010UNSNáplně do domácích přístrojů na úpravu vody (ionexové filtry)
391721 1010UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 21 9910UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 22 1010UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 22 9910UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 23 1010UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 23 9910UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1210UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1510UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1910UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 1010UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3110UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3510UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3910UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 9910UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 33 9010UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1210UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1510UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1910UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 9910UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3926 90 5010UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod z umělých hmot - kompletní
3926 90 9110UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod z umělých hmot - kompletní
3926 90 9910UNSNáplně do malých čistíren odpadních vod z umělých hmot - kompletní

Papír, kartón nebo lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
4819 40 0020UNSSáčky pro parní a plynovou sterilizaci lékařských nástrojů a potřeb
4819 50 0020UNSObaly pro parní a plynovou sterilizaci lékařských nástrojů a potřeb

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
6602 00 0010NARBílé hole pro nevidomé a částečně vidící osoby

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
8419 19 0010NARSolární zařízení pro ohřev vody
8421 21 9010NARDomácí přístroje na úpravu vody a malé čistírny odpadních vod
8421 99 0010UNSČásti a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody a k malým čistírnám odpadních vod
8423 10 1010NARKuchyňské váhy s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečné vidící osoby
8469 11 0010NARUpravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 12 0010NARUpravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 20 0010NARUpravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 30 0010NARUpravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8470 10 0010NARElektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
8470 21 0010NARElektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
8470 29 0010NARElektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
8471 41 1010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
8471 41 9010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
8471 49 1010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
8471 49 9010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
8471 60 4010NARBraillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby
8473 21 9010UNSPřídavná zařízení pro elektronické kalkulačky s hmatovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby, přídavná zařízení pro elektronické kalkulačky umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
8473 30 9010UNSPřídavná zařízení pro elektronické počítací stroje s hmatovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby, přídavná zařízení pro elektronické počítací stroje umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
8502 31 0010NARVětrné turbíny pevně spojené s generátorem elektrické energie s výkonem nepřesahujícím 75 kVA
8506 60 1010NARV provedení pro sluchadla pro sluchově postižené osoby
8506 60 3010NARV provedení pro sluchadla pro sluchově postižené osoby
8506 60 9010NARV provedení pro sluchadla pro sluchově postižené osoby
8517 19 9010NARPsací telefony pro neslyšící osoby
8518 40 9910NARIndividuální nízkofrekvenční zesilovače pro nedoslýchavé osoby, nízkofrekvenční zesilovače pro indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby, indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby
8528 21 1410NARZvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
8531 80 3010NARSpeciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
8531 80 8010NARSpeciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
8539 90 1010UNSPatice pro fluorescenční výbojky s horkou katodou a pro výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené
8539 90 9010UNSČásti a součásti pro fluorescenční výbojky s horkou katodou a pro výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
8708 99 9810UNSRuční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadící páky, pro tělesně postižené osoby

Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
9028 20 0010NARVodoměry na teplou a studenou vodu pro měření odběru vody

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
9102 99 0010NARHodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9103 90 0010NARVibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a čalouněné výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená nebo nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
9402 10 0010NARKřesla pro holičství a kadeřnictví a podobná křesla s mechanickým, sklápěcím, otáčecím a zdvihacím zařízením a jejich části a součásti

Část C

Zrušené doplňkové kódy

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
0510 00 0090UNSOstatní

Nápoje, lihoviny a ocet

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2204 10 1910LTRVyrobené řízeným druhotným kvašením vín nebo moštů, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak nejméně 0,3 MPa
2204 10 1990LTRDosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20°C přetlak větší než 0,1 MPa
2207 10 0020LTREthylalkohol získaný destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin, celulózy a z jiných surovin obsahujících líh
2207 10 0091LTREthylalkohol syntetický technický
2207 10 0099LTREthylalkohol syntetický ostatní
2207 20 0010LTREthylalkohol denaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem 80% vol nebo více
2207 20 0090LTRDestiláty denaturované s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2710 00 2510TNNTechnický
2710 00 2590TNNOstatní
2710 00 3910TNNTechnické benziny
2710 00 3920TNNRopné destiláty z destilace nebo krakování ropné suroviny používané jako pohonná hmota
2710 00 3990TNNOstatní
2710 00 4110TNNPetrolej určené pro specifické zpracování
2710 00 4190TNNOstatní
2710 00 4510TNNPetroleje určené pro chemické zpracování jiné než v podpoložce 2710 00 41
2710 00 4590TNNOstatní
2710 00 6652TNNPlynové oleje pro výrobu bionafty; směsi paliv a maziv používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty; ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
2710 00 6752TNNPlynové oleje pro výrobu bionafty; směsi paliv a maziv používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních; ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
2710 00 6852TNNPlynové oleje pro výrobu bionafty; směsi paliv a maziv používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních; ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních;
2710 00 7410TNNTopné oleje lehké; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 7610TNNTopné oleje lehké; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 7710TNNTopné oleje lehké; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 7810TNNTopné oleje lehké; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čistící prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, leštící a cídící přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, "dentální vosky" a dentální přípravky na bázi sádry

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
3403 11 0010TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané jako pohonná hmota nebo jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
3403 11 0020TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané pro topné účely
3403 11 0090TNNOstatní
3403 19 1010TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané jako pohonná hmota nebo jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
3403 19 1020TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané pro topné účely
3403 19 1090TNNOstatní
3403 19 9110TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané jako pohonná hmota nebo jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
3403 19 9120TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané pro topné účely
3403 19 9190TNNOstatní
3403 19 9910TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané jako pohonná hmota nebo jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
3403 19 9920TNNSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané pro topné účely
3403 19 9990TNNOstatní
3407 00 0010UNSModelovací pasty upravené pro zábavu dětí
3407 00 0090UNSOstatní

Různé chemické výrobky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
3824 90 9520UNSSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů, používané jako pohonná hmota, vyjma bionafty ve smyslu § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních, nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst.3 zákona o spotřebních daních
3824 90 9530UNSSměsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů, používané pro topné účely.

Papír, kartón nebo lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
4823 90 9010UNSBraille papír

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
8471 30 0010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 30 0090NAROstatní
8471 50 9010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 50 9090NAROstatní
8471 90 0010NARZařízení speciálně určené pro osoby se zdravotním postižením
8471 90 0090NAROstatní
8473 50 9010UNSPřídavná zařízení k počítačům s Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé, přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou a amputovanými končetinami
8473 50 9090UNSOstatní

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
8543 89 9510NARElektronické předřadníky pro výbojky
8543 89 9590NAROstatní

Souvislosti

Mění
135/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
Je zrušen předpisem
o51/c173/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Odkazuje na
22/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
135/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
214/1996 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
13/1993 Sb. Celní zákon
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.2000 - 31.12.2001
0. 31.03.2000 Vyhlášené znění