Nařízení vlády č. 500/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-500
Částka 145/2000
Platnost od 30.12.2000
Účinnost od 31.12.2000
Aktuální znění 31.12.2000

500

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. listopadu 2000,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky:


§ 1

Zrušuje se nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2000.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v . r.

Místopředseda vlády a ministr financí:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Souvislosti

Ruší
284/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o opatřeních hospodářské mobilizace
Odkazuje na
1/1993 Sb. Ústava České republiky
284/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o opatřeních hospodářské mobilizace

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.12.2000 Aktuální znění (exportováno 27.02.2021 22:55)
0. 30.12.2000 Vyhlášené znění