Usnesení č. 423/2000 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 25. října 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. listopadu 2000

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-423
Částka 119/2000
Platnost od 13.12.2000
Účinnost od 13.12.2000
Aktuální znění 13.12.2000

423

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny ze dne 28. listopadu 2000

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 25. října 2000 a vráceném prezidentem republiky dne 16. listopadu 2000.

Klaus v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.12.2000 Aktuální znění (exportováno 03.07.2020 18:26)
0. 13.12.2000 Vyhlášené znění