Vyhláška č. 417/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 5/1987 V. v. ČSR NV, o některých náhradách výdajů a o odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech, registrovány v částce 11/1987 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-417
Částka 116/2000
Platnost od 01.12.2000
Účinnost od 01.12.2000
Aktuální znění 01.12.2000

417

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 22. listopadu 2000,

kterou se zrušuje výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 5/1987 V. v. ČSR NV, o některých náhradách výdajů a o odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech, registrovaný v částce 11/1987 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 28 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách:


§ 1

Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 5/1987 V. v. ČSR NV, o některých náhradách výdajů a o odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech, registrovaný v částce 11/1987 Sb., se zrušuje.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Gross v . r.

Souvislosti

Ruší
o6/c11/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
268/1949 Sb. Zákon o matrikách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.2000 Aktuální znění (exportováno 05.03.2021 10:51)
0. 01.12.2000 Vyhlášené znění