Nařízení vlády č. 371/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 13/2000 Sb., o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií, nařízení vlády č. 15/2000 Sb., o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, a nařízení vlády č. 294/2000 Sb., o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letu mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-371
Částka 101/2000
Platnost od 12.10.2000
Účinnost od 12.10.2000
Aktuální znění 12.10.2000

371

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. října 2000,

kterým se zrušují nařízení vlády č. 13/2000 Sb., o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií, nařízení vlády č. 15/2000 Sb., o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, a nařízení vlády č. 294/2000 Sb., o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií

Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii:


§ 1

Zrušují se :

1. Nařízení vlády č. 13/2000 Sb., o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii.

2. Nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií.

3. Nařízení vlády č. 15/2000 Sb., o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii.

4. Nařízení vlády č. 294/2000 Sb., o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. PhDr. Špidla v. r.

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí:

v z. JUDr. Rychetský v. r.

místopředseda vlády

Souvislosti

Ruší
294/2000 Sb. Nařízení vlády o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
15/2000 Sb. Nařízení vlády o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
14/2000 Sb. Nařízení vlády o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
13/2000 Sb. Nařízení vlády o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
Odkazuje na
294/2000 Sb. Nařízení vlády o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
15/2000 Sb. Nařízení vlády o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
14/2000 Sb. Nařízení vlády o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
13/2000 Sb. Nařízení vlády o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
304/1999 Sb. Zákon o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.10.2000 Aktuální znění (exportováno 17.01.2021 10:45)
0. 12.10.2000 Vyhlášené znění