Usnesení č. 341/2000 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 7. července 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. července 2000

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-341
Částka 92/2000
Platnost od 27.09.2000
Účinnost od 27.09.2000
Aktuální znění 27.09.2000

341

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny ze dne 14. září 2000

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, přijatém Poslaneckou sněmovnou dne 7. července 2000 a vráceném prezidentem republiky dne 11. července 2000.

Klaus v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.09.2000 Aktuální znění (exportováno 08.08.2020 13:28)
0. 27.09.2000 Vyhlášené znění