Vyhláška č. 269/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-269
Částka 78/2000
Platnost od 07.08.2000
Účinnost od 07.08.2000
Aktuální znění 07.08.2000

269

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 20. července 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb.

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu):


Čl. I

Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb., se mění takto:

V článku III vyhlášky č. 82/2000 Sb. se slova "s výjimkou čl. I bodu 10" nahrazují slovy "s výjimkou čl. I bodu 9".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Souvislosti

Mění
82/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
Odkazuje na
82/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
141/1997 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
61/1997 Sb. Zákon o lihu
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních
455/1991 Sb. Živnostenský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.08.2000 Aktuální znění (exportováno 04.03.2021 04:32)
0. 07.08.2000 Vyhlášené znění