Sdělení č. 372/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody k Energetické chartě

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-372
Částka 112/1999
Platnost od 30.12.1999
Účinnost od 16.04.1998
Aktuální znění 16.04.1998

372

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. prosince 1994 byla v Lisabonu přijata Dohoda k energetické chartě.

Jménem České republiky byla Dohoda podepsána v Lisabonu dne 8. června 1995. S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky, prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u vlády Portugalské republiky, depozitáře Dohody, dne 17. června 1996.

Dohoda se v souladu s ustanovením jejího článku 45 odst. 1 předběžně prováděla ode dne podpisu a v České republice od 8. června 1995. Na základě svého článku 44 odst. 1 Dohoda vstoupila v platnost dne 16. dubna 1998 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Do textu Dohody lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.04.1998 Aktuální znění (exportováno 18.09.2020 10:02)
0. 16.04.1998 Vyhlášené znění