Nález č. 28/1999 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 8/94 ze dne 9. listopadu 1994 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města Jeseníku

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-28
Částka 12/1999
Platnost od 09.02.1999
Účinnost od 09.02.1999
Judikát Pl. ÚS 17/98
Aktuální znění 09.02.1999

28

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 19. ledna 1999 v plénu ve věci návrhu skupiny poslanců na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 8/94 ze dne 9. listopadu 1994 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města Jeseníku
takto:


Vyhláška města Jeseníku č. 8/94 ze dne 9. listopadu 1994 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města Jeseníku se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
99/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., č. 243/2000 Sb., č. 250/2000 Sb.
211/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 290/2002 Sb., o přechodu dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, obč. sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
259/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
237/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
140/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.02.1999 Aktuální znění (exportováno 11.08.2020 03:27)
0. 09.02.1999 Vyhlášené znění