Nařízení vlády č. 258/1999 Sb.Nařízení vlády o orgánech státní správy, v nichž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o poctu vojáků v nich

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-258
Částka 89/1999
Platnost od 25.11.1999
Účinnost od 01.12.1999
Zrušeno k 01.01.2003 (562/2002 Sb.)
Minulé znění 01.12.1999 - 31.12.2002

258

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 1999

o orgánech státní správy, v nichž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků v nich

Vláda nařizuje podle § 6 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


§ 1

Orgány státní správy, v nichž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a počet vojáků z povolání v těchto orgánech jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. Za orgán státní správy se pro účely tohoto nařízení považuje i Úřad vlády České republiky.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr obrany:

RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 258/1999 Sb.

Orgány státní správy, v nichž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a počet vojáků v nich

Orgány státní správyPočty míst pro vojáky z povolání
Ministerstvo financí5
Ministerstvo zahraničních večí3
Ministerstvo práce a sociálních večí2
Ministerstvo zdravotnictví1
Ministerstvo průmyslu a obchodu5
Ministerstvo životního prostředí3
Ministerstvo vnitra24
Ministerstvo dopravy a spojů16
Národní bezpečnostní úřad25
Správa státních hmotných rezerv17
Státní úřad pro jadernou bezpečnost1
Úřad vlády2

Souvislosti

Provádí předpis
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
Je zrušen předpisem
562/2002 Sb. Nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
Je odkazován z
562/2002 Sb. Nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
258/1999 Sb. Nařízení vlády o orgánech státní správy, v nichž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o poctu vojáků v nich
Odkazuje na
258/1999 Sb. Nařízení vlády o orgánech státní správy, v nichž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o poctu vojáků v nich
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.1999 - 31.12.2002
0. 25.11.1999 Vyhlášené znění