Nález č. 239/1999 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 19. října 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-239
Částka 81/1999
Platnost od 09.11.1999
Účinnost od 09.11.1999
Judikát Pl. ÚS 14/99
Aktuální znění 09.11.1999

239

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 19. října 1999 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu Beroun na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce
takto:


Obecně závazná vyhláška obce Svinaře ze dne 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu:
v z. JUDr. Holeček v. r.
místopředseda

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.11.1999 Aktuální znění (exportováno 17.01.2021 10:28)
0. 09.11.1999 Vyhlášené znění