Nález č. 126/1999 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 12/1997 ze dne 2. října 1997 o chovu a držení zvířat na území města Kravaře

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-126
Částka 47/1999
Platnost od 29.06.1999
Účinnost od 29.06.1999
Judikát Pl. ÚS 4/98
Aktuální znění 29.06.1999

126

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 19. května 1999 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu v Opavě na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 12/1997 ze dne 2. října 1997 o chovu a držení zvířat na území města Kravaře
takto:


Obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 12/1997 ze dne 2. října 1997 o chovu a držení zvířat na území města Kravaře vyjma článku č. 7 věty první se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.06.1999 Aktuální znění (exportováno 21.10.2020 12:43)
0. 29.06.1999 Vyhlášené znění