Oznámení č. o1/c38/1998 Sb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-c38-o1
Částka 38/1998
Platnost od 28.05.1998
Účinnost od 28.05.1998
Aktuální znění 28.05.1998

Ministerstvo práce a sociálních věcí

oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. dubna 1998 do 30. dubna 1998 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně ze dne 16. 3. 1998 na období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998 uzavřená

mezi

Odborovým svazem KOVO

a

Českomoravskou elektrotechnickou asociací.

2. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně ze dne 25. 3. 1998 (na období od 1. 4. 1998 do 31. 3. 2001 - část I, do 31. 3. 1999 - část II, do 31. 3. 1999 - část III) uzavřená

mezi

Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

a

Českým svazem zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku.

Souvislosti

Provádí předpis
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
Odkazuje na
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.05.1998 Aktuální znění (exportováno 29.11.2020 23:56)
0. 28.05.1998 Vyhlášené znění