Redakční oznámení č. r1/c11/1998 Sb.Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 16/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-c11-r1
Částka 11/1998
Platnost od 24.02.1998
Účinnost od 01.04.1997
Aktuální znění 01.04.1997

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyby

v zákonu č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

V § 33 v uvozovací větě mají místo slov „nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1996 Sb.“ správně být slova „nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1997 Sb.“.

Redakce

Souvislosti

Mění
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Odkazuje na
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
3/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 90 odst. 1 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
3/1996 Sb. Smlouva o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních a o usnadnění jejího uplatnění mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1997 Aktuální znění (exportováno 06.07.2020 19:48)
0. 01.04.1997 Vyhlášené znění