Oznámení č. o4/c102/1998 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-c102-o4
Částka 102/1998
Platnost od 14.12.1998
Účinnost od 01.01.1999
Aktuální znění 01.01.1999

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/81 623/1998 ze dne 30. listopadu 1998, kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací.

Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Souvislosti

Provádí předpis
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
Mění
o2/c57/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací
Odkazuje na
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1999 Aktuální znění (exportováno 24.11.2020 02:13)
0. 14.12.1998 Vyhlášené znění