Sdělení č. 67/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o jaderné bezpečnosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-67
Částka 26/1998
Platnost od 31.03.1998
Účinnost od 24.10.1996
Aktuální znění 24.10.1996

67

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. června 1994 byla ve Vídni přijata Úmluva o jaderné bezpečnosti.

Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Vídni dne 20. září 1994.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii, depozitáře Úmluvy, dne 18. září 1995.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 31 odst. 1 dnem 24. října 1996.

Do textu Úmluvy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Státním úřadu pro jadernou bezpečnost.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.10.1996 Aktuální znění (exportováno 13.08.2020 04:48)
0. 24.10.1996 Vyhlášené znění