Nález č. 62/1998 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jimramov č. 13 ze dne 13. března 1997 o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-62
Částka 26/1998
Platnost od 31.03.1998
Účinnost od 31.03.1998
Judikát Pl. ÚS 21/97
Aktuální znění 31.03.1998

62

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl dne 10. března 1998 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jimramov o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov,
takto:


Obecně závazná vyhláška obce Jimramov č. 13 ze dne 13. března 1997 o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov, se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.03.1998 Aktuální znění (exportováno 07.08.2020 20:45)
0. 31.03.1998 Vyhlášené znění