Vyhláška č. 270/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správního poplatku

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-270
Částka 96/1998
Platnost od 26.11.1998
Účinnost od 01.12.1998
Zrušeno k 16.01.2005 (634/2004 Sb.)
Minulé znění 01.12.1998 - 15.01.2005

270

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 11. listopadu 1998

o osvobození od správního poplatku

Ministerstvo financí stanoví podle § 12 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 273/1994 Sb.:


§ 1

Fyzické nebo právnické osoby přímo postižené přírodní živelní pohromou na území České republiky se osvobozují od správního poplatku, pokud jsou pro ně prováděny v důsledku této přírodní živelní pohromy úkony zpoplatňované podle sazebníku, který je nedílnou součástí zákona o správních poplatcích.1)


§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 131/1996 Sb., o osvobození od správního poplatku.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1998.


Ministr:

Mgr. Svoboda v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonů č. 305/1997 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 157/1998 Sb. a č. 167/1998 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
Je zrušen předpisem
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
Ruší
131/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správního poplatku
Je odkazován z
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
Odkazuje na
131/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správního poplatku
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.1998 - 15.01.2005
0. 26.11.1998 Vyhlášené znění