Ústavní zákon č. 162/1998 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-162
Částka 56/1998
Platnost od 13.07.1998
Účinnost od 01.01.1999
Aktuální znění 01.01.1999

162

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 12. června 1998,

kterým se mění Listina základních práv a svobod

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:


Čl. I

Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky, se mění takto:

V čl. 8 odst. 3 větě druhé se číslovka "24" nahrazuje číslovkou "48".


Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.


Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.

Souvislosti

Mění
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Odkazuje na
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1999 Aktuální znění (exportováno 04.06.2020 17:43)
0. 13.07.1998 Vyhlášené znění