Nález č. 71/1997 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. března 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-71
Částka 24/1997
Platnost od 02.04.1997
Účinnost od 02.04.1997
Judikát Pl. ÚS 37/96
Aktuální znění 02.04.1997

71

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 18. března 1997 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu v Mladé Boleslavi na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města
takto:


Vyhláška města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 02.04.1997 Aktuální znění (exportováno 24.09.2020 10:49)
0. 02.04.1997 Vyhlášené znění