Vyhláška č. 4/1997 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě Präsident

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-4
Částka 1/1997
Platnost od 15.01.1997
Účinnost od 05.03.1997
Aktuální znění 05.03.1997

4

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 13. prosince 1996

o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě "Präsident"

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:


§ 1

(1) Ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě "Präsident" se vydávají pamětní stříbrné dvousetkoruny (dále jen "dvousetkoruna").

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,25 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je povolená odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolená odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvousetkoruny je stylizovaný velký státní znak České republiky se čtvercovým štítem. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je umístěn v jednom řádku pod státním znakem. Souběžně s pravou stranou druhého pole státního znaku je umístěna zkratka peněžní jednotky s označením nominální hodnoty mince "Kč 200". Značka mincovny, která dvousetkorunu razila, je umístěna ve spodní části dvousetkoruny, vpravo od státního znaku.

(2) Na rubu dvousetkoruny je vyobrazen osobní automobil "Präsident" na pozadí čtvercové plochy. Pod spodním okrajem čtvercové plochy je ve dvou řádcích nápis "AUTOMOBIL PRÄSIDENT". Letopočty "1897 - 1997" jsou umístěny souběžně s levým okrajem čtvercové plochy nad přední částí automobilu. Autorem návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Ladislav Kozák. Iniciály jeho jména "L . K" jsou umístěny při pravém spodním okraji dvousetkoruny.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. března 1997.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.


Souvislosti

Provádí předpis
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Odkazuje na
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.03.1997 Aktuální znění (exportováno 01.10.2020 21:46)
0. 15.01.1997 Vyhlášené znění