Nález č. 351/1997 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 4. listopadu 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96 o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-351
Částka 115/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 31.12.1997
Aktuální znění 31.12.1997

351

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl dne 4. listopadu 1997 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu v Pardubicích na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96 o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996
takto:


1. Čl. I., čl. III. odst. 3 a 4 a čl. V. obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96 o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996, se zrušují dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

2. Ve zbývající části se návrh zamítá.


Předseda Ústavního soudu:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.12.1997 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 04:59)
0. 31.12.1997 Vyhlášené znění