Nález č. 221/1997 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-221
Částka 78/1997
Platnost od 12.09.1997
Účinnost od 12.09.1997
Aktuální znění 12.09.1997

221

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 8. července 1997 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu Kladno na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě
takto:


Obecně závazná vyhláška města Kladna č. 17 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě ze dne 17. února 1993 se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.09.1997 Aktuální znění (exportováno 31.03.2020 09:42)
0. 12.09.1997 Vyhlášené znění