Nařízení vlády č. 123/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-123
Částka 43/1997
Platnost od 04.06.1997
Účinnost od 01.07.1997
Zrušeno k 01.01.2007 (110/2006 Sb.)
Minulé znění 01.07.1997 - 31.12.2006

123

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. května 1997,

kterým se zvyšují částky životního minima

Vláda nařizuje podle § 7 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.:


§ 1

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1) za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana,2) činí měsíčně

a) 1480 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 1640 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,

c) 1940 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,

d) 2130 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku,

e) 2020 Kč u ostatních občanů.

§ 2

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1) za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost,3) činí měsíčně

a) 1020 Kč, jde-li o jednotlivce,

b) 1330 Kč, žijí-li v domácnosti dvě osoby,

c) 1650 Kč, žijí-li v domácnosti tři nebo čtyři osoby,

d) 1860 Kč, žije-li v domácnosti pět nebo více osob.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1997.


Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb.

2) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb.

3) § 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu
Mění
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu
Je zrušen předpisem
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
Je odkazován z
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
Odkazuje na
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1997 - 31.12.2006
0. 04.06.1997 Vyhlášené znění