Oznámení č. o3/c87/1996 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-c87-o3
Částka 87/1996
Platnost od 29.11.1996
Účinnost od 01.01.1997
Aktuální znění 01.01.1997

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/71 765/96 ze dne 11. listopadu 1996, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.

Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Souvislosti

Provádí předpis
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
Mění
o1/c123/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Odkazuje na
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1997 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 21:32)
0. 29.11.1996 Vyhlášené znění