Nález č. 260/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. září 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení písemných označení a nápisů na území města Znojma

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-260
Částka 78/1996
Platnost od 18.10.1996
Účinnost od 18.10.1996
Judikát Pl. ÚS 33/95
Aktuální znění 29.05.1997

260

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 17. září 1996 v plénu ve věci návrhu přednostky Okresního úřadu ve Znojmě na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma ze dne 7. února 1995 č. 35/1995 o jazykovém provedení písemných označení a nápisů na území města Znojma

takto:


Vyhláška města Znojma č. 35/1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma, přijatá Městským zastupitelstvem ve Znojmě s účinností od 23. února 1995, se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Je měněn
119/1997 Sb. Usnesení ÚS ČR o opravě v názvu vyhlášky města Znojma č. 35/1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma
Je odkazován z
119/1997 Sb. Usnesení ÚS ČR o opravě v názvu vyhlášky města Znojma č. 35/1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 29.05.1997 119/1997 Sb. Aktuální znění (exportováno 25.10.2020 18:38)
1. 18.10.1996 - 28.05.1997
0. 18.10.1996 Vyhlášené znění