Nález č. 192/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. června 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Jičína ze dne 24. ledna 1995 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-192
Částka 57/1996
Platnost od 25.07.1996
Účinnost od 25.07.1996
Judikát Pl. ÚS 42/95
Aktuální znění 25.07.1996

192

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 12. června 1996 v plénu ve věci návrhu skupiny 31 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jičína ze dne 24. ledna 1995 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína
takto:


Vyhláška města Jičína ze dne 24. ledna 1995 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
16/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. § 17 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 25.07.1996 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 01:59)
0. 25.07.1996 Vyhlášené znění