Nález č. 14/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 40/1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-14
Částka 5/1996
Platnost od 26.01.1996
Účinnost od 26.01.1996
Judikát Pl. ÚS 29/95
Aktuální znění 26.01.1996

14

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 19. prosince 1995 v plénu o návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 40/1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem
takto:


Vyhláška města Ústí nad Labem č. 40/1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
475/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení článku 3 bodu 3 nařízení obce Pozlovice č. 2/2004 o stavební uzávěře
90/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1/2003 o vyhlášení stavební uzávěry pro část katastrálního území Lipník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.01.1996 Aktuální znění (exportováno 20.01.2021 13:31)
0. 26.01.1996 Vyhlášené znění