Sdělení č. 115/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-115
Částka 37/1996
Platnost od 30.04.1996
Účinnost od 26.02.1987
Aktuální znění 26.02.1987

115

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 1986 byla ve Vídni Generální konferencí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) přijata a jménem Československé socialistické republiky podepsána Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody.

S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u depozitáře, generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii, dne 4. srpna 1988.

Úmluva na základě svého článku 14 odst. 3 vstoupila v platnost dnem 26. února 1987 a pro Československou socialistickou republiku podle odstavce 4 téhož článku dnem 4. září 1988.

Dne 24. března 1993 Česká republika oznámila generálnímu řediteli Mezinárodní agentury pro atomovou energii, depozitáři Úmluvy, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje s účinností od 1. ledna 1993 za vázanou Úmluvou o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody ze dne 26. září 1986.

Do textu Úmluvy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Státním úřadu pro jadernou bezpečnost.

Souvislosti

Je odkazován z
319/2002 Sb. Vyhláška o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
115/1996 Sb. Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody
Odkazuje na
115/1996 Sb. Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.02.1987 Aktuální znění (exportováno 30.03.2020 12:40)
0. 26.02.1987 Vyhlášené znění