Nález č. 108/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 o ochraně nočního klidu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-108
Částka 35/1996
Platnost od 30.04.1996
Účinnost od 30.04.1996
Judikát Pl. ÚS 31/95
Aktuální znění 30.04.1996

108

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 2. dubna 1996 v plénu ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Uherském Hradišti na zrušení čl. 1 odst. 3, čl. 2, čl. 3 odst. 2, pokud jde o povinnosti stanovené čl. 2 a čl. 4 obecně závazné vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště ze dne 22. června 1995 č. 8/95 o ochraně nočního klidu
takto:


Ustanovení čl. 2, čl. 3 odst. 2 - slova "čl. 2" a čl. 4 vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 ze dne 22. 6. 1995 o ochraně nočního klidu se zrušují dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Návrh na zrušení čl. 1 odst. 3 vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 ze dne 22. 6. 1995 o ochraně nočního klidu se zamítá.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.04.1996 Aktuální znění (exportováno 28.10.2020 04:19)
0. 30.04.1996 Vyhlášené znění