Oznámení č. o3/c1/1995 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Federálního ministerstva financí, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-c1-o3
Částka 1/1995
Platnost od 18.01.1995
Účinnost od 18.01.1995
Aktuální znění 18.01.1995

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č.j. 283/73 243/1994 ze dne 3. ledna 1995, kterým se doplňuje opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.

Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho od 1. ledna 1995.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Souvislosti

Provádí předpis
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
Odkazuje na
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.01.1995 Aktuální znění (exportováno 30.03.2020 15:04)
0. 18.01.1995 Vyhlášené znění