Nález č. 80/1995 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-80
Částka 17/1995
Platnost od 18.05.1995
Účinnost od 18.05.1995
Judikát Pl. ÚS 24/94
Aktuální znění 18.05.1995

80

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu dne 11. dubna 1995 o návrhu přednosty Okresního úřadu v Benešově na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích

takto:


Dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů se zrušuje ustanovení obsažené v čl. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích, přijaté Obecním zastupitelstvem v Tehově dne 5. března 1991, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Tehov ze dne 26. ledna 1993, a vyjádřené výrazem "lesopark".

Ve zbývající části se návrh zamítá.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
186/2019 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákonač. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
531/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 13 odst. 6 a 7 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě, a ust. čl. VI č. 253/2003 Sb., kterým se mění č. 229/1991 Sb.
355/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 2 č. 425/2002 Sb., kterým se stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
354/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 2 č. 427/2003 Sb., kterým se stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Odkazuje na
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.05.1995 Aktuální znění (exportováno 27.02.2021 22:39)
0. 18.05.1995 Vyhlášené znění