Zákon č. 41/1995 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-41
Částka 8/1995
Platnost od 14.03.1995
Účinnost od 14.03.1995
Aktuální znění 14.03.1995

41

ZÁKON

ze dne 9. února 1995,

kterým se mění zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, se mění takto:

Příloha k zákonu České národní rady č. 62/1992 Sb. zní:

Sazby poplatků za uložení odpadů na skládkách

Druhy a kategorie odpadů3)Sazba I (Kč xt-1)Sazba II (Kč xt-1)
   19921993199419951996
1.Zeminy a hlušiny013666
2.Ostatní (mimo zeminy a hlušiny)102570140140140
3.Tuhý komunální odpad202070210210210
4.Zvláštní odpady mimo nebezpečných a tuhých komunálních odpadů40110320640640640
5.Nebezpečné odpady25030004000500050005000

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Souvislosti

Mění
62/1992 Sb. Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů
Odkazuje na
62/1992 Sb. Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.03.1995 Aktuální znění (exportováno 20.10.2019 00:33)
0. 14.03.1995 Vyhlášené znění