Nález č. 280/1995 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-280
Částka 72/1995
Platnost od 01.12.1995
Účinnost od 01.12.1995
Judikát Pl. ÚS 14/95
Aktuální znění 01.12.1995

280

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 25. října 1995 v plénu ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Břeclavi na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích
takto:


1. V obecně závazné vyhlášce o udržování pořádku v obci Kostice ze dne 29. června 1994 se ruší v čl. 4 část vyjádřená slovy "a vyhlášky o místních poplatcích". V ostatním se návrh zamítá.

2. V obecně závazné vyhlášce obce Kostice o místních poplatcích ze dne 27. října 1994 se ruší čl. 8 odst. 2.

Nález nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.1995 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 21:47)
0. 01.12.1995 Vyhlášené znění