Vyhláška č. 266/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-266
Částka 69/1995
Platnost od 17.11.1995
Účinnost od 17.11.1995
Aktuální znění 17.11.1995

266

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 27. října 1995,

kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu

Ministerstvo dopravy stanoví:


§ 1

Zrušuje se vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 74/1985 Sb.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Budinský v. r.

Souvislosti

Ruší
9/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o kontejnerovém přepravním řádu
Odkazuje na
9/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o kontejnerovém přepravním řádu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.11.1995 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 08:50)
0. 17.11.1995 Vyhlášené znění