Vyhláška č. 252/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-252
Částka 66/1995
Platnost od 02.11.1995
Účinnost od 01.01.1996
Aktuální znění 03.06.2003

252

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury

ze dne 6. října 1995,

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

Ministerstvo kultury stanoví podle § 3 odst. 1 písm. d) a § 4 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích:


§ 2

Vydavatel písemně nabídne ke koupi jeden výtisk jím vydané neperiodické publikace Knihovně Akademie věd České republiky, Parlamentní knihovně prostřednictvím Kanceláře Poslanecké sněmovny, Státní technické knihovně, Knihovně Národního muzea prostřednictvím Národního muzea, Knihovně Památníku písemnictví prostřednictvím Památníku národního písemnictví, Středočeské vědecké knihovně v Kladně, Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, Krajské vědecké knihovně v Liberci, Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, Krajské knihovně v Pardubicích, Krajské knihovně Františka Bartoše, příspěvkové organizaci, ve Zlíně, Krajské knihovně Karlovy Vary, Krajské knihovně Vysočiny a Městské knihovně v Praze.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:
Tigrid v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích
Je měněn
156/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
Je odkazován z
156/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
Odkazuje na
37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 03.06.2003 156/2003 Sb. Aktuální znění (exportováno 21.02.2020 20:14)
1. 01.01.1996 - 02.06.2003
0. 02.11.1995 Vyhlášené znění