Vyhláška č. 212/1995 Sb.Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-212
Částka 57/1995
Platnost od 29.09.1995
Účinnost od 29.09.1995
Aktuální znění 29.09.1995

212

VYHLÁŠKA

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ze dne 24. srpna 1995,

kterou se doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením:


Čl. I

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, se doplňuje takto:

V § 16 odst. 1 se za slova "zeměměřického inženýrství," vkládají slova "důlního měřictví,".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:
Ing. Šíma CSc. v. r.

Souvislosti

Mění
31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví
Odkazuje na
31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.09.1995 Aktuální znění (exportováno 17.01.2021 00:57)
0. 29.09.1995 Vyhlášené znění