Opatření č. 131/1995 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-131
Částka 35/1995
Platnost od 25.07.1995
Účinnost od 03.08.1995
Zrušeno k 01.08.1996 (o1/c57/1996 Sb.)
Minulé znění 03.08.1995 - 31.07.1996

131

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 21. června 1995, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků

Česká národní banka stanoví podle § 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

(1) Minimální výše likvidních prostředků stavebních spořitelen1) a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., činí 4 % ze závazků vůči všem osobám s výjimkou bank.

(2) Minimální výše likvidních prostředků ostatních bank a poboček zahraničních bank činí 8,5 % ze závazků vůči všem osobám s výjimkou bank.

§ 2

Závazky podle § 1 se rozumí závazky v českých korunách i závazky znějící na cizí měnu.

§ 3

Likvidní prostředky stanovené podle § 1 jsou banky povinny uložit na účtu u České národní banky jako povinné minimální rezervy.

§ 4

Povinné minimální rezervy se neúročí.


§ 5

Zrušuje se opatření České národní banky č. 163/1994 Sb., kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků.

§ 6

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 3. srpna 1995.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
21/1992 Sb. Zákon o bankách
Je zrušen předpisem
o1/c57/1996 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Ruší
163/1994 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Je odkazován z
o1/c57/1996 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Odkazuje na
163/1994 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
21/1992 Sb. Zákon o bankách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.08.1995 - 31.07.1996
0. 25.07.1995 Vyhlášené znění