Oznámení č. o3/c81/1994 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-c81-o3
Částka 81/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 01.01.1995
Aktuální znění 01.01.1995

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 282/70 876/94 ze dne 21. prosince 1994, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky.

Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Souvislosti

Provádí předpis
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
Mění
o1/c52/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky
Odkazuje na
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1995 Aktuální znění (exportováno 10.08.2020 17:57)
0. 30.12.1994 Vyhlášené znění