Oznámení č. o2/c59/1994 Sb.Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-c59-o2
Částka 59/1994
Platnost od 30.09.1994
Vyhlášené znění 30.09.1994

Ministerstvo práce a sociálních věcí

oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, byly u něj uloženy od 1. srpna 1994 do 31. srpna 1994 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Dodatek č. 2 ze dne 8. 3. 1994 a dodatek č. 3 ze dne 13. 6. 1994 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené dne 7. 1. 1993

mezi

Odborovým svazem STAVBA ČR

a

Stavebním cechem ČR.

2. Dodatek č. 1 ze dne 31. 8. 1994 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené dne 22. 12. 1993

mezi

Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu - Společenstvím těžařů ČR.

Souvislosti

Provádí předpis
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
Odkazuje na
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 30.09.1994 Vyhlášené znění