Redakční oznámení č. r2/c48/1994 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 136/1994 Sb. a v opatření Ministerstva hospodářství uveřejněném v částce 31/1994 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-c48-r2
Částka 48/1994
Platnost od 20.07.1994
Účinnost od 20.07.1994
Aktuální znění 20.07.1994

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Pod písmenem B. přílohy má bod 3 správně znít:

„3. Na úseku státních hranic se SRN celní přechody Jiříkov, Strážný,“;

2. v opatření Ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1994, uveřejněném v částce 31/1994 Sb.

V okrese Brno - venkov má místo názvu „Obecní úřad Rosice“ správně být název „Městský úřad Rosice“.

Redakce

Souvislosti

Mění
o1/c31/1994 Sb. Opatření Ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1994
Odkazuje na
136/1994 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
31/1994 Sb. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních
455/1991 Sb. Živnostenský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.07.1994 Aktuální znění (exportováno 22.09.2020 17:07)
0. 20.07.1994 Vyhlášené znění