Nález č. 96/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-96
Částka 32/1994
Platnost od 24.05.1994
Účinnost od 24.05.1994
Judikát Pl. ÚS 38/93
Aktuální znění 24.05.1994

96

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu dne 5. dubna 1994 o návrhu přednosty Okresního úřadu v Ústí nad Labem na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem
takto:


Vyhláška města Ústí nad Labem č. 22/1992 z 10. prosince 1992 k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.05.1994 Aktuální znění (exportováno 13.08.2020 16:29)
0. 24.05.1994 Vyhlášené znění